در بازاریابی 20% کمیسیون دریافت کنید

برای ما بازاریابی کنید تا ما به شما 20% کمیسیون برای هر کاربر اختصاص دهیم.

عضو شوید

سوالات متداول

کاربر پس از ثبت نام باید یکی از اشتراک های سایت را خریداری نمایید ، پس از آن مبلغ 20 درصد از هزینه اشتراک به حساب شما منظور خواهد شد و با رسیدن به حدنصاب می توانید درخواست برداشت خود را ثبت نمایید.