در بازاریابی 20% کمیسیون دریافت کنید

برای ما بازاریابی کنید تا ما به شما 20% کمیسیون برای هر کاربر اختصاص دهیم.

عضو شوید

سوالات متداول

کاربر پس از ثبت نام باید یکی از اشتراک های سایت را خریداری نمایید ، پس از آن مبلغ 20 درصد از هزینه اشتراک به حساب شما منظور خواهد شد و با رسیدن به حدنصاب می توانید درخواست برداشت خود را ثبت نمایید.

تماس با ما
در صورت درخواست، ما در لحظه درخواست تسویه حساب را صادر خواهیم کرد. اگر در برنامه ماهانه هستید، در پایان دوره صورت‌حساب فعلی‌تان از شما هزینه دریافت نمی‌کنیم. اگر در برنامه سالانه هستید، ما مبالغ را برای ماه های باقیمانده بازپرداخت می کنیم.