Gane 20% comisión en ventas de afiliados

Refer customers to us and we will reward you a 20% commission on all qualifying sales made on our website. Anyone can join the affiliate program.

Únete ahora

Preguntas frecuentes

کاربر پس از ثبت نام باید یکی از اشتراک های سایت را خریداری نمایید ، پس از آن مبلغ 20 درصد از هزینه اشتراک به حساب شما منظور خواهد شد و با رسیدن به حدنصاب می توانید درخواست برداشت خود را ثبت نمایید.

Contáctanos
در صورت درخواست، ما در لحظه درخواست تسویه حساب را صادر خواهیم کرد. اگر در برنامه ماهانه هستید، در پایان دوره صورت‌حساب فعلی‌تان از شما هزینه دریافت نمی‌کنیم. اگر در برنامه سالانه هستید، ما مبالغ را برای ماه های باقیمانده بازپرداخت می کنیم.